Page Title

Seminare / Kursusse

2022 Verbondsonderrig Kursus
In 2022 het ons 'n kursus vir verbondsouers aangebied. Die spreker was Hannes Noëth en die tema was Maak kinders IN die wêreld groot maar nie VAN die wêreld nie.


 

7 KERNbegrippe in verbondsonderrig (toegepas vir ons in 2022)

 

Ons gebruik as teks: 

Deut 6 

 

 1. Watter uitdagings is daar in verbondsonderrig?

  1. By die kerk

  2. By die huis

  3. Vir ons kinders

  4. Vir ons ouers

 2. Wanneer begin en eindig verbondsonderrig?

 3. Wat moet die inhoud van verbondsonderrig wees?

 4. Watter kernbegrippe vind ons in Deut 6 wat ons kan toepas in verbondsonderrig?

2020 Aanlyn huwelikseminaar

In 2020 het ons die huwelikseminaar aanlyn gehou omdat dit midde in die grendeltyd was.
Ons het 5 afsonderlike sessies gehad waar verskillende sprekers die onderskeie onderwerpe behandel het. 

Sessie 1: Die mense agter die masker: Inleiding en begronding van die huwelik vanuit die Bybel (Ds Pieter en Karyna le Roux)
Sessie 2: Kommunikasie in die huwelik (Dr Chris Botha) 
Sessie 3: Dissipline (Dr Gerard Meijer)
Sessie 4: Huisgodsdiens (Andre en Ellie Buys)
Sessie 5: Intimiteit (Pieter en Karyna le Roux)

 
2018 Huwelikseminaar

In 2018 het ons die heel eerste huwelikseminaar in ons gemeente aangebied. Die spekers vir die dag was Dr Morne Diedericks (tydbestuur in die huwelik); Mnr Hannes Noëth (Konflikhantering); Ds Pieter le Roux (Bybelse begronding van die huwelik); Karyna le Roux (Intimiteit in die huwelik)
 
Sketch Arrow 2

Gereformeerde Kerk Wonderboompoort

Gee aan die HERE die eer van Sy Naam.png