top of page

Geskiedenis van ons gemeente

Bybelstudies

Koningskinders

Die Koningskinders groepleiers hou van tyd tot tyd Bybelstudies en besprekings op Sondagaande

Jeug

Elke tweede Maandagaand hou die jeug Bybelstudie in die pastorie

Jonger vroue

'n Bybelstudiegroep vir jonger vroue en ma's. Dit vind elke tweede Donderdagoggend by een van die lede se huis plaas.

Hermon

Elke Woensdagoggend kom ons bymekaar in Huis Hermon se sitkamer om saam Bybelstudie te doen

Aanlyn

Hierdie is 'n aanlyn Bybelstudie wat elke tweede Maandagaand plaasvind. 

Susters

Elke tweede Woensdagoggend hou ons saam Bybelstudie by die kerkgebou

Jonger vroue

'n Bybelstudiegroep vir jonger vroue en ma's. Dit vind elke tweede Donderdagoggend by een van die lede se huis plaas.

Hermon

Elke Woensdagoggend kom ons bymekaar in Huis Hermon se sitkamer om saam Bybelstudie te doen

Bybelstudie

Diensgroepe

Ouderlinge

Diakens

Sustersbestuur

Koningskinders

Psalmfees

Kommunikasie

Wonderdag

Eiendomme

Diensgroepe
bottom of page