Leer die Psalms

In ons gemeente leer ons elke week 2 Psalms aan. 

Ons werk deur die Psalms van Ps 1 tot 150 waar ons elke week 'n nuwe Psalm by die huis aanleer en Sondag voor die diens saam oefen.

Ons leer ook 'n katkisasiepsalm aan wat oor ongeveer 4 weke strek. Ons oefen hierdie Psalm ook dan die betrokke Sondag voor die erediens.

ps 18 alternatiefGKWP
00:00 / 00:48
Psalm 18 vers 1 geneefsGKWP
00:00 / 00:48
Psalm 89 vers 1 KatkisasiepsalmGKWP
00:00 / 00:54
Psalm 17 vers 1GKWP
00:00 / 00:54