top of page
 • Writer's picturePieter Le Roux

Daniël 4: God stel die nederige onder die mense aan 24 April 2022 – oggend

Ons lees weer van ’n droom van Nebukadneser.


Die droom: Die boom

Die keer is dit nie ’n beeld nie, maar ’n boom. ’n Baie hoë en sterk boom in die middel van die aarde. Dit was vir die hele wêreld sigbaar.

· Mooi blare

· Baie vrugte

· Kos vir alles

· Diere het skaduwee gesoek

· Voëls in sy takke gewoon.

· Alle vlees is daardeur gevoed.


Die droom: die bode se boodskap

Heilige boodskapper daal uit die hemel, roep hardop:

 • Kap die boom om

 • Diere en voëls vlug.

 • Maar, laat sy penwortel agterbly

 • Wel gebind met ’n band van yster en koper

 • In die groen gras van die veld.

 • Laat die dou hom in die nagte natmaak, en plante eet saam met die diere.

Dan nog:

 • Laat sy mensehart (klaarblyklik het die boom ’n mensehart) anders word – ’n dierehart aan hom gegee word.

 • Laat 7 tydperke oor hom heengaan.


Doel van die droom

Baie interessant, die doel van die droom word in die droom aan Nebukadneser bekendgemaak – dis deel van die droom.

Wat is dit? Ons kry dit in vers 17

Op besluit van die bodes berus die bevel, en ’n woord van die heiliges is die saak, met die bedoeling dat

· die lewendes kan erken

· dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens

· en dit gee aan wie Hy wil

· en die nederige onder die mense daaroor aanstel

Die droom se doel is die kern van die hoofstuk – dit word vier keer herhaal. Die doel van die droom is ’n erkenning. Dat die lewendes tot erkenning moet kom oor die koningskap van die mens:


· Dat God mag daaroor het, dit gee aan wie Hy wil – en dan leer ons dat sy uiteindelike doel is – dat Hy die nederige daaroor aanstel.


Niemand kan dit uitlê nie!


N laat kom al sy wyse manne – maar niemand kan dit uitlê nie! Totdat hy eindelik vir Daniël laat kom het. Mens wonder, gegewe sy vorige ervaring met droomuitleg – waarom het hy nie maar uit die staanspoor vir Daniël laat kom nie?

Ons reken dis omdat die koning in beginsel geweet het wat die uitleg van die droom was. Hy het gehoop dat iemand met ’n ander uitleg sou kom.


In Babiloniese literatuur is konings dikwels voorgestel as ’n boom. N het geweet dat die boom in hierdie droom hyself was.

Hy het geweet dat die afkap van die boom dui op sy eie vernedering en verootmoediging sou lei.


Taaloomblik: ootmoed


Nouja, kinders. Jy gaan waarskynlik nie in jou skool hoor van die woord ootmoed nie. Maar hier by die kerk gebruik ons dit.


Ootmoed is Gesindheid van nederigheid en eerbiedigheid (Etimologie woordeboek van Afrikaans).

Terloops dit kom van die woorde ode – gemaklik beteken en moet (setel van jou denke – soos in gemoed). Gemaklike, eerder welwillende ingesteldheid.

Dit is die woord wat in die vroeë nederlands gebruik is om die Latynse Woord humilitas (soos in die Latynse vertaling van die Bybel) te vertaal. [1]


Dis iets wat Christene beoefen. Ootmoed. Nederigheid.


Terug by Nebukadnesar

Hy weet dat die boom se afkap iets te doen het met sy eie vernedering en bewerking van ootmoed by hom. Maar, in sy hoogmoed het hy is dit ’n waarheid wat hy nie graag wil hoor nie.

Hy hoop die ander kan vir hom ’n ander uitleg gee. Maar niemand vir hom ’n uitleg gee nie. En eindelik laat hy vir Daniël kom.

Toe Daniël die droom hoor, was hy verstom en verskrik.

Koning moedig hom aan om die uitleg te gee.

Daniël gee dan die uitleg:

Die boom: . ’n Baie hoë en sterk boom in die middel van die aarde. Dit was vir die hele wêreld sigbaar.

· Mooi blare

· Baie vrugte

· Kos vir alles

· Diere het skaduwee gesoek

· Voëls in sy takke gewoon.

· Alle vlees is daardeur gevoed.

Die boom is U o Koning, wat groot en sterk geword het, wie se grootheid toegeneem het en reik tot aan die hemel en u heerskappy tot aan die einde van die aarde.

Dat die boom

Heilige boodskapper daal uit die hemel, roep hardop:

 • Kap die boom om

 • Diere en voëls vlug.

 • Maar, laat sy penwortel agterbly

 • Wel gebind met ’n band van yster en koper

 • In die groen gras van die veld.

 • Laat die dou hom in die nagte natmaak, en plante eet saam met die diere.

Dan nog: