top of page
  • Writer's pictureDs Pieter le Roux

Efesiërs 1:3-23/HK So. 19 Christus is die Koning wat regeer, versorg en oordeel


Preek HKSo 19 Jesus Christus sit aan die regterhand van God GKWBP 24 April 2022 aanddiens
.
Download • 240KB


Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus,


Sondag 19 behandel die woorde: (ek glo in Jesus Christus) wat sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar Hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.


Nou as jy mooi gaan kyk na Sondag 19, sien jy daar is drie vrae – en die drie vrae handel oor Jesus se Koningskap.


In die preek vanaand wil ons die drie vrae behandel onder die opskrifte:


1. Christus is ons Koning wat regeer – (Vr. 50)

2. Christus is ons Koning wat versorg – (vr. 51)

3. Christus is ons Koning wat oordeel – (vr. 52)


1. Christus is ons Koning wat regeer


Vr. 50: Waarom word daar bygevoeg: en sit aan die regterhand van God?


Antw. : Christus het opgevaar na die hemel sodat Hy Homself daar as die Hoof van sy Christelike kerk kan betoon, deur Wie die Vader alles regeer.


So in beide vr. 50 en 51 gaan dit oor die saak van die regterhand van God. Vr. 50 is dit t.o.v. sy regering, vr. 51 t.o.v. sy versorging.


Die regterhand van God


Nou waar kom hierdie belydenis vandaan, dat Jesus met die hemelvaart gaan sit het aan die regterhand van God?

Wel, reg uit die Bybel uit!


Reeds in die OT is geprofeteer dat Jesus sal gaan sit aan die regterhand van God:


· Ps. 110:1 Die HERE het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ’n voetbank vir U voete.


Verder op baie plekke in die NT, o.a.:


· Rom_8:34 Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree.

· Eph_1:20 (die krag) wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,

· Col_3:1 As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit.Betekenis van die regterhand


Nou wat beteken regterhand? Wel, die regterhand is in die Skrif die toonbeeld van uitvoerende mag. Dit is die regterhand wat die bevele van die brein uitvoer.


Met die regterhand van God, bedoel ons dat aan Jesus Christus die hoogste mag en heerlikheid gegee is. Dit, waarvan Matt. 28:18 praat:

Aan My is alle mag in die hemel en op die aarde gegee...


Dit beteken dat die Vader die regeermag vir sy Seun gee. Nie dat die Vader nie meer regeer nie, maar Hy voer Sy regering uit deur Sy Seun.


Hierdie regeermag het Jesus na sy Goddelike natuur natuurlik van ewigheid af.

Maar, na sy menslike natuur ontvang Hy dit met sy hemelvaart.


Daar is nou ’n Mens, wat alle mag in die hemel en op die aarde ontvang het – die Mens Jesus Christus, wat sit aan die regterhand van God.


Na sy Goddelike natuur is Jesus alomteenwoordig. Na sy menslike natuur sit Hy aan die Regterhand van God. En Hy het alle mag in die hemel en op die aarde ontvang.


Alle mag in die hemel en op die aarde vs. die Satan se versoeking in die woestyn


Hier moet ons ’n kontras raaksien met dit wat die Satan aan Jesus beloof het met sy versoeking in die woestyn.


Die Satan met die derde versoeking na die berg toe geneem en Hom al die koninkryke van die wêreld gewys - en die Satan het gesê: Al hierdie dinge (die koninkryke van die wêreld) sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid.


En as Christus drie jaar later borgtogtelik sterf aan die kruis, drie dae later opstaan, dan gee die Vader aan Hom na sy mensheid alle mag –

Hy het dus baie meer ontvang as wat Satan tydens die derde versoeking Hom aangebied het – nie net op die aarde nie, maar ook in die hemel!


En dis wat Jesus vir sy dissipels sê net voor sy hemelvaart:


Matt. 28:19 Aan My is gegee alle mag in die hemel e